June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Phu Yen

Education and Training Department of Phu Yen Province

  • Address : 56 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province
  • Phone : (0257) 3842 056
  • Fax : (0257) 3842 045
  • Email : vanphong@phuyen.edu.vn
  • Website : http://phuyen.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/Pjj6NvNJjbvdoPSC9
TAGS Phu Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 56 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 056 Fax : (0257) 3842 045 Email : vanphong@phuyen.edu.

Construction Department of Phu Yen Province Address : 02A Ly Tu Trong Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Lý Tự Trọng , phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Health Department Of Phu Yen Province Address : 04 To Huu Street, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3811 167 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Sở Y Tế Phú Yên
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 04 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3811 167 | 1900-9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Transportation Department of Phu Yen Province Address : 72 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 72 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Yen province Address : 02 To Huu street, Tuy Hoa city, Phu Yen province Phone : (0257) 3845 289 Email : sldtbxh@phuyen.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02 đường Tố Hữu, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3845 289 Email : sldtbxh@phuyen.gov.