June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Yen

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Yen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7801S – Nguyen Tat Thanh – Tuy Hoa – Phu Yen

 • Location : Nguyen Tat Thanh street, Binh Kien ward, Tuy Hoa city, Phu Yen province
 • Phone : (0257) 3847077 | 3847 012
 • Fax : (0257) 3847 538
 • Email : dangkiemphuyen@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/xssfe99J1ViGazz46

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7802D – Son Hoa – Phu Yen

 • Location : Km48+450 National Highway 25, Suoi Bac commune, Son Hoa district, Phu Yen province
 • Phone : 0865 028 768 | 0944 262 888
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/osUqC2gXVZarjr1w5

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7803D – Tuy An – Phu Yen

 • Location : Km 1319+300 National Highway 1A, An Chan commune, Tuy An district, Phu Yen province
 • Phone : (0257) 3790 888
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://g.page/7803D?share
TAGS Phu Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Phu Yen Province Address : 56 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3842 056 Fax : (0257) 3842 045 Email : vanphong@phuyen.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 56 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 056 Fax : (0257) 3842 045 Email : vanphong@phuyen.edu.

Construction Department of Phu Yen Province Address : 02A Ly Tu Trong Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 02A đường Lý Tự Trọng , phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3842 789 Fax : (0257) 3842 020 Email : sxd@phuyen.gov.

Health Department Of Phu Yen Province Address : 04 To Huu Street, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3811 167 | 1900 9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Sở Y Tế Phú Yên
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 04 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3811 167 | 1900-9095 (hotline) Fax : (0257) 3823 667 Email : syt@phuyen.gov.

Transportation Department of Phu Yen Province Address : 72 Le Duan Street, Ward 7, Tuy Hoa City, Phu Yen Province Phone : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Yên Địa chỉ : số 72 đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên Điện thoại : (0257) 3841 264 Fax : (0257) 3842 373 Email : vanphong@sgtvt.phuyen.