April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Soc Trang

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Soc Trang province

  • Address : 46 Le Duan Street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province
  • Phone : 02993.827 104
  • Fax : (0299) 3822 581
  • Email : soldtbxh@soctrang.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.soctrang.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/19RwfH3PvAKxFaYc7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 46 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.

Department of Planning & Investment in Soc Trang province Address : 21 Tran Hung Dao street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

Soc Trang province ▹ Business Registration Office in Soc Trang province Address : 21 Tran Hung Dao street, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : (0299) 3828 625 Email : phongdkkdst@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa Chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

Tỉnh Sóc Trăng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Số điện thoại : (0299) 3828 625 Email : phongdkkdst@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Soc Trang province Address : 197 Hung Vuong street, ward 6, Soc Trang city, Soc Trang province. Phone : (0299) 3820 343 Fax : (0299) 3611 397 Email : sotuphap@soctrang.

Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: số 197 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại : (0299) 3820 343 Fax : (0299) 3611 397 Email : sotuphap@soctrang.