April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Yen Bai

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Yen Bai province

  • Address : 159 Dinh Tien Hoang street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province
  • Phone : (0216) 3852 375
  • Fax : (0216) 3890 458
  • Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.yenbai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/jiskmXXocJUqbrf68

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 159 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 375 Fax : (0216) 3890 458 Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.

Department of Planning & Investment in Yen Bai province Address : 1183 Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

Yen Bai province ▹ Business Registration Office in Yen Bai province Address : Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3851 691 Email : dkkdyb@yahoo.com.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 1183 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm – thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

Tỉnh Yên Bái ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Số điện thoại : (0216) 3851 691 Email : dkkdyb@yahoo.com.

Justice Department in Yen Bai province Address : group 27, Tran Huy Lieu street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province. Phone : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.

Sở Tư Pháp Yên Bái
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Yên Bái Địa chỉ : tổ 27, đường Trần Huy Liệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.