The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Yen Bai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2101S – Nguyen Thai Hoc – Yen Bai Location : 72 Nguyen Thai Hoc street, Nguyen Thai Hoc

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Yên Bái, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2101S – Nguyễn Thái Học – Yên Bái Địa chỉ : số 72 Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Thái Học,

Education and Training Department of Yen Bai Province Address : 1141 Yen Ninh Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Số 1141 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Construction Department of Yen Bai Province Address : Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Sở Xây Dựng Yên Bái
May 31, 2021 · TAGS Yen Bai

Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Yen Bai Health Department
May 26, 2021 · TAGS Yen Bai

Health Department Of Yen Bai Province Address : 656 Yen Ninh Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Sở Y Tế Yên Bái
May 24, 2021 · TAGS Yen Bai

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 656 đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Transportation Department of Yen Bai Province Address : 165 Ly Thuong Kiet Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province. Phone : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

1 2 3