June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Yen Bai

Education and Training Department of Yen Bai Province

  • Address : 1141 Yen Ninh Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province
  • Phone : (0216) 3852 485
  • Fax : (0216) 3885 303
  • Email : sgddt@yenbai.edu.vn | vanphong@yenbai.edu.vn
  • Website : http://yenbai.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/ijGkJB9os3DyiqLj8
TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Số 1141 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Construction Department of Yen Bai Province Address : Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Health Department Of Yen Bai Province Address : 656 Yen Ninh Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Sở Y Tế Yên Bái
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 656 đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Transportation Department of Yen Bai Province Address : 165 Ly Thuong Kiet Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province. Phone : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Yen Bai province Address : 159 Dinh Tien Hoang street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3852 375 Fax : (0216) 3890 458 Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 159 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 375 Fax : (0216) 3890 458 Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.