May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Yên Bái

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Yên Bái

  • Địa chỉ : số 656 đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Điện thoại : (0216) 3852 479
  • Fax : (0216) 3860 410
  • Email : soyte@yenbai.gov.vn
  • Website : https://soyte.yenbai.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Z3UT2WyRKPwyjv389
TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Yen Bai Province Address : 165 Ly Thuong Kiet Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province. Phone : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Yen Bai province Address : 159 Dinh Tien Hoang street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3852 375 Fax : (0216) 3890 458 Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 159 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 375 Fax : (0216) 3890 458 Email : solaodongtbxh@yenbai.gov.

Department of Planning & Investment in Yen Bai province Address : 1183 Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

Yen Bai province ▹ Business Registration Office in Yen Bai province Address : Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3851 691 Email : dkkdyb@yahoo.com.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 1183 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm – thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

Tỉnh Yên Bái ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Số điện thoại : (0216) 3851 691 Email : dkkdyb@yahoo.com.

Justice Department in Yen Bai province Address : group 27, Tran Huy Lieu street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province. Phone : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.