March 19, 2021
immigration

Justice Department in Yen Bai

Justice Department in Yen Bai province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Yên Bái
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Yên Bái Địa chỉ : tổ 27, đường Trần Huy Liệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái  Địa chỉ : phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : 069.

Yen Bai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Yen Bai Province (Yen Bai CDC) Address : 496 Hòa Bình street, Yen Bai city, Yen Bai Province. Phone : 0216.

Here’s below the list of locations in Yen Bai for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Yen Bai city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Yen Bai Immigration Office Address : Yen Ninh ward, Yen Bai city , Yen Bai province. Phone : 069.