March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Yên Bái 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái 

Địa chỉ : phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại : 069.250.9430

Fax : 069.250.9334

Website : https://yenbai.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/krG9CMWcKVxpDL469

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Yên Bái sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Yen Bai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Yen Bai Province (Yen Bai CDC) Address : 496 Hòa Bình street, Yen Bai city, Yen Bai Province. Phone : 0216.

Here’s below the list of locations in Yen Bai for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Yen Bai city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Yen Bai Immigration Office Address : Yen Ninh ward, Yen Bai city , Yen Bai province. Phone : 069.