April 3, 2021
immigration

Yen Bai Business Registration Office

Yen Bai province

▹ Business Registration Office in Yen Bai province

  • Address : Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province
  • Phone : (0216) 3851 691
  • Email : dkkdyb@yahoo.com.vn
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Yen Bai province

  • Address : 1183 Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province
  • Phone : (0216) 3852 409
  • Fax : (0216) 3851 626
  • Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.yenbai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/8JMwXp8XuXwggSyh9
TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Yen Bai province Address : 1183 Yen Ninh street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province Phone : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 1183 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm – thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 409 Fax : (0216) 3851 626 Email : sokehoachdautu@yenbai.gov.

Tỉnh Yên Bái ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Số điện thoại : (0216) 3851 691 Email : dkkdyb@yahoo.com.

Justice Department in Yen Bai province Address : group 27, Tran Huy Lieu street, Dong Tam ward, Yen Bai city, Yen Bai province. Phone : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.

Sở Tư Pháp Yên Bái
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Yên Bái Địa chỉ : tổ 27, đường Trần Huy Liệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3852 391 Email : sotuphap@yenbai.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái  Địa chỉ : phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : 069.

Yen Bai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Yen Bai Province (Yen Bai CDC) Address : 496 Hòa Bình street, Yen Bai city, Yen Bai Province. Phone : 0216.