June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Yen Bai

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Yen Bai, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2101S – Nguyen Thai Hoc – Yen Bai

 • Location : 72 Nguyen Thai Hoc street, Nguyen Thai Hoc ward, Yen Bai city, Yen Bai province
 • Phone : (0216) 3867 502
 • Fax : (0216) 3867 296
 • Email : dangkiemyenbai2101s@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/Yq2NzSFgN74EvVsG9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2102D – Nghia Lo – Yen Bai

 • Location : Na Lang village, Nghia Loi commune, Nghia Lo town, Yen Bai province
 • Phone : (0216) 3870 989
 • Fax : (0216) 3872 989
 • Email : dangkiemmientay@gmail.com
 • Website : http://dangkiemyenbai.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/NFg9q4zL7EE9Zk8v6
TAGS Yen Bai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Yen Bai Province Address : 1141 Yen Ninh Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Số 1141 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 485 Fax : (0216) 3885 303 Email : sgddt@yenbai.edu.

Construction Department of Yen Bai Province Address : Tran Quoc Toan Street, Dong Tam Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái Địa chỉ : Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 141 Fax : (0216) 3852 141 Email : soxaydung@yenbai.gov.

Health Department Of Yen Bai Province Address : 656 Yen Ninh Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province Phone : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Sở Y Tế Yên Bái
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 656 đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái Điện thoại : (0216) 3852 479 Fax : (0216) 3860 410 Email : soyte@yenbai.gov.

Transportation Department of Yen Bai Province Address : 165 Ly Thuong Kiet Street, Yen Ninh Ward, Yen Bai City, Yen Bai Province. Phone : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Yên Bái Địa chỉ : số 165 đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại : (0216) 3867 487 Fax : (0216) 3817 146 Email : sogiaothong@yenbai.