May 8, 2021
Blog

Embassy of Hungary in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Hungary in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Embassy of Hungary in Hanoi or Consulate of Hungary in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of Hungary in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Hungary
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : tầng 21, toà nhà Lim Tower, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09.00 giờ – 12.

Consulate General of Hungary in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Floor 21. Lim Tower, 9-11 Ton Duc Thang street, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday : 09.