The Novel Coronavirus, also known as Covid 19, has affected our lives in so many ways. Several countries around the world have closed their borders and this has badly affected the travel and tourism industry.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Hungary in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Hungary in Hanoi or Consulate of Hungary in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Hungary in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại thành phố Đà

Consulate of Hungary in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Hungary in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Hungary in Hanoi or Consulate of Hungary in Ho

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại

Consulate of Hungary in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Hungary in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Hungary in

Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Hungary in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Hungary in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : tầng 21, toà nhà Lim Tower, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09.00 giờ – 12.

1 2 3