March 19, 2021
immigration

Justice Department in Hoa Binh

Justice Department in Hoa Binh province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Hoa Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Hòa Bình
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ : số 566 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Điện thoại : (0218) 3894 775 Fax : (0218) 3853 606 Email : stp@hoabinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hoà Bình  Địa chỉ : phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Điện thoại : 0692709599 Fax : 02183855311 Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.

Hoa Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hoa Binh Province (Hoa Binh CDC) Address : Group 14, Thịnh Lang ward, Hoa Binh city, Hoa Binh Province. Website : https://ksbthoabinh.

Here’s below the location in Hoa Binh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Hoa Binh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Hoa Binh Immigration Office Address : Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Phone : 0692709599, Fax: 02183855311 Website : https://hoabinh.xuatnhapcanh.