March 19, 2021
immigration

Justice Department in Lang Son

Justice Department in Lang Son province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn  Địa chỉ : số 12 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : 0692569158 Fax : 02053812146 Website : https://langson.

Lang Son CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lang Son Province (Lang Son CDC) Address : 48 Trần Hưng Đạo street, Chi Lăng ward, Lang Son city, Lang Son Province. Phone : 02053812147 Email : cdclangson@gmail.

What are the Address of the Immigration Office in Lang Son city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Lang Son Immigration Office Address : 12 Hoang Van Thu Street, Chi Lang Ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : 0692569158 | Fax: 02053812146 Website : https://langson.