April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Campuchia (Cambodia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Cambodia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 41 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 07:30 – 11:30 | 14:00 – 17:00 Phone : (028) 3829 2751 Fax : (028) 3822 2773 Email : camcg.hcm@mfaic.

Embassy of Cambodia in Hanoi Address: No. 71A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.