April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Cuba tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Cuba
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cuba in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 45 Phung Khac Khoan Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 08:00 – 11:30 and 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7350 Fax : (028) 3829 5293 Email : cubacons@hcm.fpt.

Embassy of Cuba in Hanoi Address: 65A Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone: (+84 – 24) 39424775/ 39425070/ 39425071 Fax: (+84-24) 9422426 E-mail: embassy@cubanembassy.

Applying for the Vietnam e-visa for citizens of Cuba is so easy. You just need to follow these three easy steps: Access the website on your laptop or mobile phone.