April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Cuba tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cu Ba 🇨🇺 Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, Playa, La Habana – Cu Ba 🇨🇺 Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: embavicu@gmail.