May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hà Lan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hà Lan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hà Lan tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Hà Lan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 901, toà nhà Saigon Tower, số 29 đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 9.00 – 12.

Consulate General of Netherlands in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Suite 901, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday: 9.

Embassy of Netherlands in Hanoi Address : BIDV Tower, 7th floor, 194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi city, Vietnam. Opening hours : Monday to Friday: 8.