May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kuwait tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kuwait tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Kuwait
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 24 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : From Monday to Friday, 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3827 0555 Fax : (028) 3827 0111 Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.

Embassy of Kuwait in Hanoi Address : 10 Le Hong Phong street, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam. Phone : 024-38 489 955 | 024-38 489 966 | 024-38 489 977 Fax: 024-38489988 Email: ktembvn@gmail.