May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Lithuania tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Lithuania tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lithuania tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Lithuania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

[Hanoi city, Vietnam] On January 23, 2019, the government of Vietnam – Lithuania signed a visa exemption agreement for diplomatic passport holders. This Agreement takes effect from November 17, 2019.

Honorary Consulate of Lithuania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address :Unit B1507, No# 12 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3899 0175 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9 Please note : There is NO Embassy of Lithuania in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.