May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Namibia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Namibia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Namibia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Namibia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Namibia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Namibia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Namibia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.