April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Namibia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Namibia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Namibia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Namibia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Namibia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Namibia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Namibia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Namibia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Namibia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.