May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Oman tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Oman tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Oman hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Oman tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Oman
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Oman in Hanoi Address : 74 Trich Sai Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3759 2700 | in Hanoi : 3759 2700 | outside Hanoi : 024  3759 2700 | outside Vietnam 0084 24 3759 2700 Fax: 024 3753 6666 Email: hanoi@mofa.