April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Sri Lanka hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Sri Lanka tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Sri Lanka tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Sri Lanka
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Sri Lanka in Ho Chi Minh City (HCMC) Honorary Consul : Mr. Kevin Perera Address : Lily 16, An Phu Superior Villa Compound, 36 Thao Dien Street, Thao Dien Ward.

Đại Sứ Quán Seychelles tại Colombo, Sri Lanka Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 16:00 Điện thoại : +94112544222 Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.

Embassy of Seychelles in Colombo, Sri Lanka Chancery of the Embassy : Lee Hedges Tower, No 349 9/1, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka Working hours : Monday to Friday | 09:00 – 16:00 Phone : +94112544222 Email : info@seyhighcomsl.lk | sez.