April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Thái Lan (Thailand) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Thái Lan (Thailand) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Thái Lan (Thailand) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Thailand
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Thailand in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 07 Tran Quoc Thao street, district 3 Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:00 Phone : (028) 3932 7638 Fax : (028) 3932 6002 Email : thaiconsulate.HOM@mfa.

Đại Sứ Quán Nepal tại Bangkok, Thái Lan Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 4/1, Soi 27, Sukhumvit 71 Road, Klong Ton, Watthana, Bangkok 10110, Thailand. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 17.

Embassy of Nepal in Bangkok, Thailand Chancery of the Embassy : 4/1, Soi 27, Sukhumvit 71 Road, Klong Ton, Watthana, Bangkok 10110, Thailand. Working hours : Mon.

Embassy of Luxembourg in Bangkok, Thailand Chancery of the Embassy : Q House Lumpini 17th Floor, 1 South Sathorn Road, Tungmahamek Sathorn, Bangkok, Thailand Working hours : Mon. – Fri.