April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Thua Thien Hue

Department of Planning & Investment in Thua Thien Hue province

  • Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province.
  • Phone : 0234-3822538,
  • Fax : 0234-3821264 –
  • Email : skhdt@thuathienhue.gov.vn
  • Website : https://skhdt.thuathienhue.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/XDeNiA5LNfj4j1y58

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Hue city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Thua Thien Hue province ▹ Business Registration Office in Thua Thien Hue province Address : 07 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : 0234-3822538, Fax : 0234-3821264 – Email : skhdt@thuathienhue.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại : (0234) 3846 367 Email : dangkykinhdoanh@thuathienhue.

Justice Department in Thua Thien Hue province Address : 09 Ton Duc Thang street, Hue city, Thua Thien Hue province. Phone : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ : 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : (0234) 3849 036 Email : stp@thuathienhue.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế  Địa chỉ : số 50 đường Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại : 02343897770 – 0855555472 Fax : 0234 3825819 Website : https://thuathienhue.

Thua Thien Hue CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Thua Thien Hue Province (Thua Thien Hue CDC) Address : 10- 12 Nguyễn Văn Cừ street, Vĩnh Ninh ward, Hue city, Thua Thien Hue Province. Phone : 0234.