April 5, 2021
immigration

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Nghệ An

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nghệ An

  • Địa chỉ : số 12 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại : (0238) 3592 021
  • Fax : (0238) 3567574
  • Email : ldtbxh@nghean.gov.vn
  • Website : http://sldtbxhnghean.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/aWtm3ZNVUt9Wpqt26

👉 Chú ý : Quý vị có nhu cầu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng nộp hồ sơ online tại website chính thức của chính phủ : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Nghe An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Nghe An province Address : 20 Truong Thi street, Vinh city, Nghe An province Phone : (0238) 3844 636 Fax : (0238) 3844 974 Email : khdt@nghean.gov.

Nghe An province ▹ Business Registration Office in Nghe An province Address : 20 Truong Thi street, Vinh city, Nghe An province Phone : (0238) 3566 886 Email : dkkd@khdt.nghean.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 636 Fax : (0238) 3844 974 Email : khdt@nghean.gov.

Tỉnh Nghệ An ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Số điện thoại : (0238) 3566 886 Email : dkkd@khdt.nghean.

Justice Department in Nghe An province Address : 56 Nguyen Thị Minh Khai street, Vinh city, Nghe An province. Phone : (0238) 3842 283 Email : tp@nghean.

Sở Tư Pháp Nghệ An
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại : (0238) 3842 283 Email : tp@nghean.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An  Địa chỉ : Số 7 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại : 0692907212 Fax : 0692907210 Website : https://nghean.