May 31, 2021
Blog

Sở Xây Dựng Lâm Đồng

Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng

  • Địa chỉ : tầng 3 – Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Điện thoại : (0263) 3822 267
  • Fax : (0263) 3832 654
  • Email : sxd@lamdong.gov.vn
  • Website : https://sxd.lamdong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7H2BgW4Ld64gG4uCA
TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Health Department Of Lam Dong Province Address : 2nd floor, Administrative Center of Lam Dong Province, No. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.gov.

Transportation Department of Lam Dong Province Address : 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province. Phone : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : 96/6/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Lam Dong Province Address: CHI YU COMPANY LIMITED, 96/6/8 Nguyen Thi Minh Khai Street, Bao Loc City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lam Dong province Address : 7th floor, Lam Dong Administration Center, 36 Tran Phu street, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3822 165 Fax: (0263) 3836 827 Email: sldtbxh@lamdong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 165 Fax: (0263) 3836 827 Email: sldtbxh@lamdong.

Department of Planning & Investment in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3822 311 Fax : (0263) 3834 806 Email : skhdt@lamdong.gov.