May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Lâm Đồng

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lâm Đồng

  • Địa chỉ : tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
  • Phone : (0263) 3533 452
  • Fax : (0263) 3827 524
  • Email : syt@lamdong.gov.vn
  • Website : https://syt.lamdong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/X69pz7Dk36GtEugD6
TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Lam Dong Province Address : 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province. Phone : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : 96/6/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Lam Dong Province Address: CHI YU COMPANY LIMITED, 96/6/8 Nguyen Thi Minh Khai Street, Bao Loc City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lam Dong province Address : 7th floor, Lam Dong Administration Center, 36 Tran Phu street, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3822 165 Fax: (0263) 3836 827 Email: sldtbxh@lamdong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 165 Fax: (0263) 3836 827 Email: sldtbxh@lamdong.

Department of Planning & Investment in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3822 311 Fax : (0263) 3834 806 Email : skhdt@lamdong.gov.

Lam Dong province ▹ Business Registration Office in Lam Dong province Address : 36 Tran Phu street, ward 4, Da Lat city, Lam Dong province Phone : (0263) 3827 165 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3822 311 Fax : (0263) 3834 806 Email : skhdt@lamdong.gov.