May 26, 2021
Blog

Soc Trang Health Department

Health Department Of Soc Trang Province

  • Address : 06 Chau Van Tiep Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
  • Phone : (0299) 3822 576
  • Fax : (0299) 3825 323
  • Email : soyte@soctrang.gov.vn
  • Website : https://soyte.soctrang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/jBxY5JmrtBmWKGA86
TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 06 đường đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 576 Fax : (0299) 3825 323 Email : soyte@soctrang.gov.

Transportation Department of Soc Trang Province Address : 20 Tran Hung Dao Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province Phone : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : Số 20 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 385 Fax : (0299) 3820 393 Email : sgt@ubndtst.vn | sogtvt@soctrang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Soc Trang province Address : 46 Le Duan Street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 46 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : 02993.827 104 Fax : (0299) 3822 581 Email : soldtbxh@soctrang.

Department of Planning & Investment in Soc Trang province Address : 21 Tran Hung Dao street, ward 3, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

Soc Trang province ▹ Business Registration Office in Soc Trang province Address : 21 Tran Hung Dao street, Soc Trang city, Soc Trang province Phone : (0299) 3828 625 Email : phongdkkdst@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Sóc Trăng Địa Chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Điện thoại : (0299) 3822 333 Email : sokhdt@soctrang.gov.

Tỉnh Sóc Trăng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ : số 21 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng Số điện thoại : (0299) 3828 625 Email : phongdkkdst@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.