Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Afghanistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Afghanistan tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

👉 There is NO Embassy of Afghanistan in Da Nang City, Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Afghanistan in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Afghanistan in Da Nang City Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Afghanistan

Consulate of Afghanistan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Afghanistan in Da Nang City, Vietnam Also, there is no Embassy of Afghanistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Afghanistan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Afghanistan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Afghanistan in

Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A 👉 Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Afghanistan tại thành phố Hồ

Embassy of Afghanistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Afghanistan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is no Embassy

Lãnh Sự Quán Afghanistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Afghanistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Afghanistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Afghanistan in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is no Consulate of Afghanistan in Ho Chi Minh city Also, there is no Embassy of Afghanistan in Hanoi capital city

1 2