From Dec 2019, several countries around the world have implemented restrictions on visa issuance in an effort to combat the spread of the deadly virus, known as Covid 19. Vietnam is one of those countries that have temporarily suspended the visa issuance.

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Belgium in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Belgium in Hanoi or Consulate of Belgium in Ho Chi Minh City (HCMC) also ? Embassy of Belgium in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành

Consulate of Belgium in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Belgium in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Belgium in Hanoi or Consulate of Belgium in Ho

Lãnh Sự Quán Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Belgium in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Belgium in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Belgium in

Đại Sứ Quán Bỉ (Belgium) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bỉ (Belgium) hiện chưa

Embassy of Belgium in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Belgium in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bỉ (Belgium) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : toà nhà IBC Building, tầng, phòng C4, số 1A công trường Mê Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : Thứ Hai và Thứ Năm, từ 9h sáng đến

1 2 3