Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Cuba in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Cuba in Hanoi or Consulate of Cuba in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Cuba in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại thành phố Đà

Consulate of Cuba in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Cuba in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Cuba in Hanoi or Consulate of Cuba in Ho

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cuba tại

Consulate of Cuba in Hanoi, Vietnam
April 25, 2021 · TAGS Cuba

Consulate of Cuba in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Cuba in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Cuba in

Đại Sứ Quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cuba hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Cuba in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Cuba in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 45 đường Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:00 – 11:30 và chiều 13:30 – 16:30 Điện thoại : (028) 3829

Consulate General of Cuba in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 45 Phung Khac Khoan Street, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 08:00 – 11:30 and 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7350 Fax : (028) 3829 5293 Email : cubacons@hcm.fpt.

1 2 3