Because of the rapid spread of the coronavirus, also known as Covid 19, Vietnam has to make the unfortunate decision of preventing foreign visitors from entering the country. They have suspended the issuance of all kinds of visas and cancelled flights in and out of the country.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Italy in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Italy in Hanoi OR Consulate of Italy in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Italy in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại

Consulate of Italy in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Italy in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Italy in Hanoi OR Consulate of Italy in Ho Chi

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Italy in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Italy in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Italy in

Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành

Embassy of Italy in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Italy in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Toà nhà President Place Building, tầng 10, số 93 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc (đặt hẹn qua email) : Thứ Hai, 09:00 – 12:00 | Thứ

1 2 3