Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lào hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại TP Đà Nẵng.

We would like to inform there is NO Embassy of Laos in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Consulate General of Laos in Da Nang City instead ? We also have information of the Embassy of Laos in Hanoi or Consulate of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC).

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : Số 16 đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại : (0236) 3821 208 | 3886 874 Fax : (0236) 3822 628 Email : laoconsulat@vnn.

Consulate General of Laos in Da Nang city Address : 16 Tran Quy Cap Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City. Phone : (0236) 3821 208 | 3886 874 Fax : (0236) 3822 628 Email : laoconsulat@vnn.

Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lào hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Lào tại

Consulate of Laos in Hanoi, Vietnam
April 25, 2021 · TAGS Laos

Consulate of Laos in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Laos in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Laos in

Đại Sứ Quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Lào hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Laos in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 93 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30 Điện thoại : (028)

Consulate General of Laos in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 93 Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 13:30 – 16:30 Phone : (028) 3829 7667 Fax : (028) 3829 9272 Email : cglaohcm@gmail.com Map : https://goo.

1 2 3