From March 2020, countries around the world have scrambled to contain the rapid spread of a deadly virus known as Covid 19. Because of this, some world leaders have decided to close each of their respective borders by temporarily shutting down their airports and canceling flights.

Sơ lược về Malta Malta là một quốc đảo nằm ở biển Địa Trung Hải. Diện tích Malta tuy nhỏ nhưng quan trọng về mặt chiến lược.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Malta in Da Nang City, Vietnam. Do you to find Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Malta in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map :

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại thành phố Đà

Consulate of Malta in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Malta in Da Nang City, Vietnam. Do you to find Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Please

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại

Consulate of Malta in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Malta in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Malta in

Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Malta in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you to find Consulate

1 2 3