Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Mexico in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Mexico in Hanoi or Consulate of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Mexico in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại thành phố Đà

Consulate of Mexico in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Mexico in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Mexico in Hanoi or Consulate of Mexico in Ho

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mexico tại

Consulate of Mexico in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Mexico in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Mexico in

Đại Sứ Quán Mexico tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Mexico hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Mexico in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 86/56/20 đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 17:00 Điện thoại : (028) 6685 8388 Fax :

Honorary Consulate of Mexico in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 86/56/20 Pho Quang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 17:00 Phone : (028) 6685 8388 Fax : (028) 3547 0624 E-mail: anh.

1 2 3