Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán New Zealand tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of New Zealand in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of New Zealand in Hanoi or Consulate of New Zealand in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of New Zealand in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán New Zealand tại

Consulate of New Zealand in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of New Zealand in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of New Zealand in Hanoi or Consulate of

Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of New Zealand in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of New Zealand in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of

Đại Sứ Quán New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ New Zealand hiện chưa thành

Embassy of New Zealand in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of New Zealand in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want

Tổng Lãnh Sự Quán New Zealand tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 804, tầng 8, toà nhà The Metropolitan, số 235 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:

Consulate General of New Zealand in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : Suite 804, Level 8, The Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday : 08:30 – 12:00| 13:00 to 17:00 Mobile Phone : +84 9018 07770 Fax : (028) 38226905

1 2 3 4