May 9, 2021
Blog

Embassy of New Zealand in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of New Zealand in Da Nang City, Vietnam.

Do you want to find the Embassy of New Zealand in Hanoi or Consulate of New Zealand in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Embassy of New Zealand in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán New Zealand Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ :tầng 5, số 63 phố Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ  08:30 – 12:00 | chiều từ  13:00 – 17:00 Email : nzembassy.hanoi@mft.