Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Nam Phi (South Africa) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of South Africa in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of South Africa in Hanoi or Consulate of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of South Africa in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Lãnh Sự

Consulate of South Africa in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of South Africa in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of South Africa in Hanoi or Consulate of

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành

Consulate of South Africa in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of South Africa in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of

Đại Sứ Quán Nam Phi (South Africa) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South

Embassy of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of South Africa in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want

Lãnh Sự Quán Nam Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 19 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 16:30 Điện thoại : (028) 3823 8556 Fax :

Honorary Consulate of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 19 Phung Khac Khoan street, Da Kao ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3823 8556 Fax : (028) 3823 8557 Email : savisa2009@gmail.

1 2