Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ukraine tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Ukraine in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Ukraine in Hanoi or Consulate of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Ukraine in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại

Consulate of Ukraine in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Ukraine in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Ukraine in Hanoi or Consulate of Ukraine in Ho

Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán

Consulate of Ukraine in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Ukraine in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Ukraine in

Đại Sứ Quán Ucraina (Ukraine) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ucraina (Ukraine) hiện chưa thành

Embassy of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Ukraine in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Ucraina (Ukraine) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : tầng 11, phòng 03-06, toà nhà Vincom Center, số 72 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều

Honorary Consulate of Ukraine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : floor 11, suite 03-06 Vincom Center, 72 Le Thanh Ton street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:30 – 12:00 | 14:00 – 17:30 Phone : (028) 3911 8304 Fax : (028) 3911 8303 Email: luyenvu.

1 2