Đại Sứ Quán Venezuela Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : số 675 đường Lạc Long Quân, D6B-01 khu Vườn Đào, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (024) 3759 2788 | tại Hà Nội : 3759 2788 | từ tỉnh thành khác : 024 3759 2788 | từ nước ngoài :

Embassy of Venezuela in Hanoi Address: 675 Lac Long Quan Street, D6B-01 Vuon Dao Compound, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3759 2788 | in Hanoi : 3759 2788 | outside Hanoi : 024 3759 2788 | outside Vietnam : 0084 24 3759 2788 Email : embavenezhanoiv@gmail.

Do Venezuelan citizens require to make visa application for Vietnam? YES Venezuelan passport holders are required to make visa application for visiting Vietnam Options for citizens of Venezuela getting a visa for Vietnam: Application For Visa At The Embassy of Vietnam in Venezuela Application For Visa On Arrival – Venezuelan passport holders are eligible to

To apply for Vietnam e-visa for Venezuelan citizen, you need to get prepared with the required documents like – Credit/debit card, scanned copy of passport, scanned copy of passport without wearing glasses, the following are the steps to apply for a Vietnam E-visas Step 1: Firstly, you must choose a travel agency that offers a

As a Venezuelan Citizen, you must make ready the following documents to apply for the Vietnam e-visa – Original Passport size photograph with a validity of at least 6 months after you reach Vietnam A credit or debit card to pay for  e-visa fee Scanned copy of the first page of your passport.  Sample for passport’s bio

Citizens of Venezuela are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Venezuela are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 👉 Option 1 : Apply for a visa at the embassy of Vietnam in Venezuela In order to get a visa through the embassy of Vietnam, citizens

Are you looking for location of Vietnam embassy in Venezuela 🇻🇪? Please see below information of Vietnam embassy in Venezuela : Embajada De Vietnam En Venezuela 🇻🇪 Address: 9na Transversal, entre 6ta y 7ma Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela 🇻🇪 Telephone : (+58) 212-6357402 Fax : (+58) 212-2647324 Email :

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam at the Bolivarian Republic of Venezuela 🇻🇪 Address: 9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Venezuela 🇻🇪 Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela Tel: +58 212 6357402 Fax: +58 212 2647324 E-Mail: embavive@yahoo.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Venezuela 🇻🇪 Địa chỉ: Qta EL Cigaral, 6ta Avenida entre la 8va y 9na Transversal de Altamira, Chacao 106-025 D.F.

Vietnam is one of the most popular destinations, which is on the list of every traveler. The Vietnamese government launched the e-visa program with an intention to simplify the visa process.

1 2