June 11, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Bac Giang Province

Education and Training Department of Bac Giang Province

  • Address : Lot Q10, Ly Tu Trong Street, Xuong Giang Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province
  • Phone : (0204) 3854267
  • Fax : (0204) 3859589
  • Email : sogddtbacgiang@bacgiang.edu.vn | so-gddt-vt@bacgiang.gov.vn
  • FB : https://www.facebook.com/sgdbacgiang
  • Website : https://sgd.bacgiang.gov.vn | http://bacgiang.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/auPJRcfsNKccGdyk7
TAGS Bac Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854267 Fax : (0204) 3859589 Email : sogddtbacgiang@bacgiang.

Construction Department of Bac Giang Province Address : Hung Vuong Street, Bac Giang City, Bac Giang Province. Phone : (0204) 3854 403 Fax : (0204) 3554 778 Email : so_xaydung_vt@bacgiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854 403 Fax : (0204) 3554 778 Email : so_xaydung_vt@bacgiang.

Health Department Of Bac Giang Province Address : Hung Vuong Street, Ngo Quyen Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province Phone : (0204) 3854 227 Fax : (0204) 3554 050 Email : so_yte_vt@bacgiang.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 227 Fax : (0204) 3554 050 Email : so_yte_vt@bacgiang.gov.

Transportation Department of Bac Giang province Address : 5th & 6th floor, specialized office block, Bac Giang inter-agency area, Feb 03 square, Ngo Quyen ward, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854 229 Fax : (0204) 3854 229 Email : so_gtvt_vt@bacgiang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Giang province Address : 52 Ngo Gia Tu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3854 240 Fax : (0204) 3858 739 Email: sldtbxh@bacgiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : số 52 đường Ngô Gia Tự , thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 240 Fax : (0204) 3858 739 Email: sldtbxh@bacgiang.gov.