May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Bắc Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại : (0204) 3854 227
  • Fax : (0204) 3554 050
  • Email : so_yte_vt@bacgiang.gov.vn
  • Website : https://syt.bacgiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DUHkEdFYjH4C2odF8
TAGS Bac Giang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Bac Giang province Address : 5th & 6th floor, specialized office block, Bac Giang inter-agency area, Feb 03 square, Ngo Quyen ward, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854 229 Fax : (0204) 3854 229 Email : so_gtvt_vt@bacgiang.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Giang province Address : 52 Ngo Gia Tu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3854 240 Fax : (0204) 3858 739 Email: sldtbxh@bacgiang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : số 52 đường Ngô Gia Tự , thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 240 Fax : (0204) 3858 739 Email: sldtbxh@bacgiang.gov.

Department of Planning & Investment in Bac Giang province Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Bac Giang province ▹ Business Registration Office in Bac Giang province Address : Nguyen Gia Thieu street, Bac Giang city, Bac Giang province Phone : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: (0204) 3854 317 Fax : (0204) 3854 923 , Email : skhdt@bacgiang.gov.

Tỉnh Bắc Giang ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Số điện thoại : (0204) 3859 605 Email : phong_dkkd_skhdt@bacgiang.gov.

Justice Department in Bac Giang province Address : floor 4, Bac Giang Administration Center, Square 3/2, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854511 Fax : (0204) 3851 508 Email: stp@bacgiang.