June 11, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Bac Kan Province

Education and Training Department of Bac Kan Province

  • Address : Group 4, Nguyen Thi Minh Khai Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province
  • Phone : (0209) 3870 014
  • Fax : (0209) 3871 442
  • Email : sogddt@backan.edu.vn
  • Website : http://backan.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/tS4dhTU9vjs184n69
TAGS Bac Kan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 014 Fax : (0209) 3871 442 Email : sogddt@backan.edu.

Construction Department of Bac Kan Province Address : 07 Truong Chinh Street, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 07 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 182 Hotline : (0209) 3870 779 | 0868 531 488 Fax : (0209) 3870 873 Email : soxaydung@backan.gov.

Health Department Of Bac Kan Province Address : 14 Truong Chinh Street, Group 7B, Duc Xuan Ward, Bac Kan City, Bac Kan Province Phone : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 14 đường Trường Chinh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 580 Fax : (0209) 3873 585 Email : soyte@backan.gov.

Transportation Department of Bac Kan Province Address : 05 Truong Chinh Street, Bac Kan City, Bac Kan Province. Phone : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 05 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 109 Fax : (0209) 3871 247 Email: sogtvt@backan.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Bac Kan province Address : 32 Truong Chinh street, Phung Chi Kien ward, Bac Kan city, Bac Kan province Phone : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Kạn Địa chỉ : số 32 đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại : (0209) 3870 536 Fax : (0209) 3875 471 Email : sldtbxh@backan.gov.