June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Ben Tre

Education and Training Department of Ben Tre Province

  • Address : 4th floor, 126A Nguyen Thi Dinh Street, Phu Tan Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province
  • Phone : (0275) 3822 217
  • Fax : (0275) 3825 090
  • Email : vanphong.sobentre@moet.edu.vn
  • FB : https://www.facebook.com/SoGiaoducBenTre
  • Website : http://www.bentre.edu.vn | http://sgdbentre.edu.vn
  • Google Map : https://www.facebook.com/SoGiaoducBenTre
TAGS Ben Tre
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : tầng 4-5, số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 217 Fax : (0275) 3825 090 Email : vanphong.

Construction Department of Ben Tre Province Address : 03 Cach Mang Thang 8 Street, An Hoi Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province. Phone : (0275) 3822 155 Fax : (0275) 3823 511 Email : sxd@bentre.

Sở Xây Dựng tỉnh Bến Tre Địa chỉ : Số 03 đường Cách mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 155 Fax : (0275) 3823 511 Email : sxd@bentre.

Health Department Of Ben Tre Province Address : 39 Doan Hoang Minh Street, Ward 5, Ben Tre City, Ben Tre Province Phone : (0275) 3812 671 Fax : (0275) 3825 637 Email : syt@bentre.gov.

Sở Y Tế Bến Tre
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 39 đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại : 0275.3812.

Transportation Department of Ben Tre Province Address : 593/B4 Nguyen Thi Dinh Street, Quarter 3, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province. Phone : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : số 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 423 | 3824 185​ (cấp đổi GPLX) Fax : (0275) 3825 419 E-mail: sgtvt@bentre.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ben Tre province Address : 6 So Building, 126A Nguyen Thi Dinh street, Phu Tan ward, Ben Tre city, Ben Tre province Phone : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bến Tre Địa chỉ : Tòa nhà 6 Sở – số 126A đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại : (0275) 3822 443 Fax : (0275) 3826 225 Email : sld@bentre.