June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Cao Bang

Education and Training Department of Cao Bang Province

  • Address : 35 Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
  • Phone : (0206) 3852 223 | (0206) 3858 959
  • Fax : (0206) 3853 680
  • Website : http://socaobang.edu.vn | https://sogiaoduc.caobang.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/BKQGkDmB8it3i41g7
TAGS Cao Bang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 35 đường Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 223 (văn thư) | (0206) 3858 959 (một cửa) Fax : (0206) 3853 680 Website : http://socaobang.edu.

Construction Department of Cao Bang Province Address : 23 Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 192 Fax : (0206) 3856 492 Email : soxaydung@caobang.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 23 Bế đường Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 192 Fax : (0206) 3856 492 Email : soxaydung@caobang.gov.

Health Department Of Cao Bang Province Address : 31 Hien Giang Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province Phone : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Sở Y Tế Cao Bằng
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : Số 31 Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 272 Fax : (0206) 3853 208 Email : soyte@caobang.gov.

Transportation Department of Cao Bang Province Address : 83 Xuan Truong Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province. Phone : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 83 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại : (0206) 3852 397 Fax : (0206) 3952 274 Email : sogtvt@caobang.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Cao Bang province Address : 38 Xuan Truong street, Hop Giang ward, Cao Bang city, Cao Bang province Phone : (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cao Bằng Địa chỉ : số 38 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Điện thoại: (0206) 3852 162 Email : soldtbxh@caobang.gov.