June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Lam Dong

Education and Training Department of Lam Dong Province

  • Address : 9th floor, Administrative Center of Lam Dong province. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province
  • Phone : (0263) 3822 488 | 3532 586
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong.solamdong@moet.edu.vn | sgddt@lamdong.gov.vn
  • Website : https://lamdong.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/13FASb9moBA5Ni8g7
TAGS Lam Dong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : Tầng 9 – Khu trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Construction Department of Lam Dong Province Address : 3rd floor – Lam Dong Administrative Center, No. 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.

Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 3 – Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3822 267 Fax : (0263) 3832 654 Email : sxd@lamdong.gov.

Health Department Of Lam Dong Province Address : 2nd floor, Administrative Center of Lam Dong Province, No. 36 Tran Phu Street, Ward 4, Da Lat City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Phone : (0263) 3533 452 Fax : (0263) 3827 524 Email : syt@lamdong.gov.

Transportation Department of Lam Dong Province Address : 36 Tran Phu Street, Da Lat City, Lam Dong Province. Phone : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : số 36 đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại : (0263) 3822 275 Fax : (0263) 3827 726 Email : sgtvt@lamdong.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Lâm Đồng Địa chỉ : 96/6/8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Lam Dong Province Address: CHI YU COMPANY LIMITED, 96/6/8 Nguyen Thi Minh Khai Street, Bao Loc City, Lam Dong Province Phone : (0263) 3903 497 Fax : N/A Email : ctcldvn@gmail.com Website : http://ctcvn.