June 13, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Lang Son

Education and Training Department of Lang Son Province

  • Address : 06 Hoang Van Thu Street, Lang Son City, Lang Son Province
  • Phone : (0205) 3811595 | 3812 203
  • Fax : N/A
  • Email : vanphong.solangson@moet.edu.vn
  • Website : http://langson.edu.vn | http://sogdlangson.edu.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/XMZPU1JjCvJwhfWg7
TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 06 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3811595 | 3812 203 Fax : N/A Email : vanphong.solangson@moet.

Construction Department of Lang Son Province Address : 193 Le Loi Street, Vinh Trai Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Sở Xây Dựng tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 193 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 237 Fax. : (0205) 3812 237 Email : xaydung@langson.

Health Department Of Lang Son Province Address : 50 Dinh Tien Hoang Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3812 258 Fax : (0205) 3812 456 Email : soyt@langson.gov.

Transportation Department of Lang Son Province Address : 12 Hung Vuong Street, Chi Lang Ward, Lang Son City, Lang Son Province Phone : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3810 109 Fax : (0205) 3811 209 Email : sgtvtls@langson.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lang Son province Address : 617 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province Phone : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.