April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lang Son

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Lang Son province

  • Address : 617 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province
  • Phone : (0205) 3870 241
  • Fax : (0205) 3870 281
  • Email : ldtbxh@langson.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.langson.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/jeUYjyLLWcKGdSCG7

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Lang Son
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 241 Fax : (0205) 3870 281 Email : ldtbxh@langson.gov.

Department of Planning & Investment in Lang Son province Address : 02 Hoang Van Thu street, Chi Lang ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : (0205) 3812 122 Fax : (0205) 3811 132 Email : skhdtls@langson.

Lang Son province ▹ Business Registration Office in Lang Son province Address : 02 Hoang Van Thu street, Chi Lang ward, Lang Son city, Lang Son province Phone : (0205) 3812 488 Email : phongdkkdls@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại : (0205) 3812 122 Fax : (0205) 3811 132 Email : skhdtls@langson.

Tỉnh Lạng Sơn ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại : (0205) 3812 488 Email : phongdkkdls@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Lang Son province Address : 623 Ba Trieu street, Dong Kinh ward, Lang Son city, Lang Son province. Phone : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.

Sở Tư Pháp Tỉnh Lạng Sơn Địa chỉ : số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại : (0205) 3870 354 | Hotline : 0888 296 588 Fax : (0205) 3863 336 Email : sotp@langson.gov.